Vultr:新用户注册就送100$测试福利金,可选17个机房的VPS云服务器

用户注意,必须通过推荐链接注册账号才有赠送:

官方网站:https://www.vultr.com/

官方支持除PayPal和信用卡付款之外的支付手段,还支持了微信、支付宝、比特币,(使用默认PayPal和信用卡付款之外,则不能享受100美元的试用金

vultr目前有效的针对新用户的优惠信息,只要是还没有使用过vultr产品的用户,都可以收到来自vultr官方赠送的100美元的试用金。用户必须使用信用卡或者PayPal来激活试用,期限为1个月,如果没有使用完的额度,将会自动作废!!!

Speed Test:

 • 北美:
 • 亚特兰大     (美国)     https://ga-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 芝加哥         (美国)     https://il-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 达拉斯         (美国)     https://tx-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 洛杉矶         (美国)     https://lax-ca-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 迈阿密         (美国)     https://fl-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 纽约             (美国)     https://nj-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 西雅图         (美国)     https://wa-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 硅谷             (美国)     https://sjo-ca-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 多伦多         (加拿大)  https://tor-ca-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 欧洲:
 • 阿姆斯特丹   (荷兰)    https://ams-nl-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 法兰克福     (德国)      https://fra-de-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 伦敦             (英国)     https://lon-gb-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 巴黎             (法国)     https://par-fr-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 亚洲:
 • 首尔             (韩国)      https://sel-kor-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 新加坡                             https://sgp-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 东京             (日本)      https://hnd-jp-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • 澳大利亚:
 • 悉尼                                 https://syd-au-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
阅读剩余
THE END