tmhhost:#618活动# 云服务器7折,低至21元,洛杉矶(CN2 GIA/CUII)、香港CTG、日本软银

tmhhost已经开始2023年的618年中促销活动,全场的云服务器7折优惠,最低至21元,续费不涨价。机房可选:

洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶CUII(AS9929)、香港CTG(CN2+BGP)、日本软银。虽然没到618,但是活动已经开始了,

抓紧抢购,活动不知道啥时候截止。

 

官方地址: https://tmhhost.com

7折优惠码:20230618

 

特价年付

产品 内存 CPU SSD 流量 带宽 价格 购买
香港CTG 2G 1核 20G 1000G 5Mbps 388元/年 链接
洛杉矶CN2 GIA 2G 1核 20G 1000G 30Mbps 388元/年 链接
日本软银 2G 1核 20G 1000G 30Mbps 388元/年 链接
洛杉矶9929 2G 2核 30G 2000G 50Mbps 388元/年 链接

 

洛杉矶AS9929

三网回程强制走联通AS9929高端网络,自带一个IPv4,解锁“奈飞、tiktok、chatgpt”,4G内存以上支持windows系统

内存 CPU SSD 流量 带宽 价格 购买
1G 1核 10G 800G 30Mbps 21元/月 链接
1G 2核 20G 1000G 30Mbps 31.5元/月 链接
2G 2核 30G 1500G 30Mbps 38.5元/月 链接
2G 4核 40G 2000G 50Mbps 59.5元/月 链接
4G 4核 50G 3000G 50Mbps 73.5元/月 链接
4G 8核 60G 4000G 50Mbps 115.5元/月 链接

网络测试:https://us9929.tmhhost.com

 

洛杉矶 CN2 GIA

三网回程强制走电信CN2 GIA高端网络,自带一个IPv4,解锁“奈飞、tiktok、chatgpt”,4G内存以上支持windows系统

内存 CPU SSD 流量 带宽 价格 购买
1G 1核 10G 800G 30Mbps 28元/月 链接
1G 2核 20G 1000G 30Mbps 38.5元/月 链接
2G 2核 30G 1500G 30Mbps 52.5元/月 链接
2G 4核 40G 2000G 50Mbps 73.5元/月 链接
4G 4核 50G 3000G 50Mbps 101.5元/月 链接
4G 8核 60G 4000G 50Mbps 143.5元/月 链接

网络测试:https://uscn2.tmhhost.com/

 

香港CTG

香港CN2+BGP线路,自带一个IPv4,4G内存以上支持windows系统

内存 CPU SSD 流量 带宽 价格 购买
1G 1核 10G 800G 5Mbps 31.5元/月 链接
1G 2核 20G 1000G 5Mbps 42元/月 链接
2G 2核 30G 1500G 5Mbps 59.5元/月 链接
2G 4核 40G 2000G 10Mbps 80.5元/月 链接
4G 4核 50G 3000G 10Mbps 115.5元/月 链接
4G 8核 60G 4000G 10Mbps 157.5元/月 链接

网络测试:https://hkctg.tmhhost.com

 

日本软银

日本软银线路,自带一个IPv4,4G内存以上支持windows系统

内存 CPU SSD 流量 带宽 价格 购买
1G 1核 10G 800G 30Mbps 35元/月 链接
1G 2核 20G 1000G 30Mbps 49元/月 链接
2G 2核 30G 1500G 30Mbps 70元/月 链接
2G 4核 40G 2000G 50Mbps 98元/月 链接
4G 4核 50G 3000G 50Mbps 140元/月 链接
4G 8核 60G 4000G 50Mbps 196元/月 链接

网络测试:https://jp.tmhhost.com

阅读剩余
THE END